sikkerhed frem for alt

Sikker mail eller Sikker post?

To begreber der dækker over det samme. At man som virksomhed tager ansvaret for at mailen er krypteret under forsendelsen.

Vi samarbejder med flere leverandører og har stærke kompetencer vedrørence dansk sikker post og mailkryptering i almindelighed.

Vi rådgiver omkring valg af Sikkermail-løsning der understøtter netop jeres virksomheds behov.

Har din virksomhed behov for: 

  • Forsendelse til modtagere med en almindelig mailadresse (fx. privtpersoner, kunder, klienter)
  • Tunnelmail til offentlige modtagere og andre virksomheder der anvender tunnelmail
  • Afsendelse af sikker post fra webside
  • Forsendelse af mail direkte til privatpersoner og virksomheders e-Boks

Så kontakt os for en uforpligtende snak om din virksomheds behov og muligheder.

GDPR: En af fordelene ved at anvende en Sikker post løsning til afsendelse af persondata, er at afsender får dokumentation for at data er krypteret på afsendelsestidspunktet.

Vi leverer sikkermail-løsninger til mange forskellige brancher og har god forståelse for de branchespecifikke behov.

Nyhedsbrev for erhvervskunder

Meld dig til vores Nyhedsbrev for erhvervskunder.

Vi skriver ikke så tit og du kan altid melde dig fra igen.